Szukaj
Close this search box.

Język migowy

Wychodząc naprzeciw potrzebom osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019, poz. 1696 ze zm.) Pogotowie Ratunkowe wprowadziło nową usługę, która umożliwia pokonanie barier  uniemożliwiających lub utrudniających osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Usługa przeznaczona jest dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikacji z naszym podmiotem/podmiotem publicznym/, nazwanych dalej „osobami uprawnionymi”. Polega ona na udzieleniu tym osobom podczas kontaktów  w sprawach medycznych (załatwiania spraw służbowych/osobistych ), w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, pomocy w charakterze tłumacza języka migowego.

W celu skorzystania z w/w usługi uprzejmie prosimy o przesłanie informacji/ zgłoszenia/zapotrzebowania na usługę na email: podając datę planowanej wizyty i godzinę, jak również cel wizyty. Zgłoszenie należy wysłać z wyprzedzeniem 2 -dniowym.

Skip to content