Szukaj
Close this search box.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Jak działają Zespoły Ratownictwa Medycznego?

Zespoły ratownictwa medycznego oczekują w ustalonych miejscach stacjonowania na wezwania do zdarzeń medycznych zgłaszanych na numer alarmowy 999 lub 112.

Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne, zespoły podstawowe) udzielają świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego – lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Następnie transportują pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 

Lokalizacje Zespołów Ratownictwa Medycznego

Skip to content