Szukaj
Close this search box.

Transport Medyczny

Previous slide
Next slide

Transport Medyczny

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze informuje, że od 01 kwietnia 2020 roku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ,,Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego”, dalej „świadczenia” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizacja świadczeń odbywa się po zgłoszeniu  zapotrzebowania.

Świadczenia

Stany chorobowe, w których udzielane są świadczenia, określa Załącznik nr 3 Część I do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.).
Są to:

  • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
  • niewydolność układu krążenia,
  • stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach.
  • inne (np. drgawki)
 
 

W przypadkach medycznie uzasadnionych dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu pacjenta  w trakcie transportu zapewnia zlecający transport (świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego).  Na zlecającym świadczenie ciąży również obowiązek dodatkowego wyposażenia, które w ocenie zlecającego jest niezbędne w trakcie realizacji zlecenia.

Zlecający transport zobowiązany jest przekazać  osobie przyjmującej zlecenie w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze informacje zakres, których określa Zlecenie Wyjazdu Zespołu Transportu Medycznego, dostępne poniżej.

Informacje te należy przekazać telefonicznie.

Brak informacji dotyczącej zapisów punktu 4 załącznika będzie  podstawą do odmowy realizacji zlecenia.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zastrzega sobie możliwość weryfikacji  informacji podanych przez zlecającego transport w zakresie  miejsca transportu, poprzez   uzyskanie potwierdzenia tego faktu przez  lekarza  podmiotu leczniczego, z którym  zlecający transport dokonał uzgodnienia, a w razie nie potwierdzenia tego faktu –  odmowy realizacji zlecenia.

Kontakt

Lokalizacja Zespołu Transportu Medycznego:

Skip to content