Szukaj
Close this search box.

Lekarz, Ratownik Medyczny, Ratownik Medyczny (Motoambulans), Ratownik Medyczny kierowca/ konkurs zakończony

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego (w zespołach wyjazdowych „P” i „S”) w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze,  wykonywanych przez :

1) lekarza systemu, tj :

   a) lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii,
 medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który
kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

  b) lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii,
chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub
pediatrii, lub

  c) lekarza, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób
wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty,

2) ratownika medycznego spełniającego warunki ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2187);

3) ratownika medycznego- kierowcę spełniającego warunki ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz
samorządzie ratowników medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2187); oraz posiadającego
uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 622 z późn. zm.) oraz posiadanie prawa jazdy kat. C;

4) ratownika medycznego- kierowcę spełniającego warunki ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz
samorządzie ratowników medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2187); oraz posiadającego
uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego – motoambulansu
zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 622 z późn. zm.) oraz posiadanie prawa jazdy kat. A;

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego
w Jeleniej Górze z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń (tj. powiat jeleniogórski – 65137
i miasto Jelenia Góra – 83463, kamiennogórski- 45835, lubański- 56732, lwówecki-47877, bolesławiecki-90528 oraz zgorzelecki- 94205), a w szczególnych przypadkach również poza jego obszarem.

Czas trwania umowy  od dnia 01.07.2024r. od godz. 700  do dnia 1.10.2024 r. do godz. 700                                 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6,w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej https://pogotowiejg.pl/ w zakładce kariera/konkurs ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 75 26462.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w zamkniętych kopertach z napisemKonkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach transportu medycznego” w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze”, lub przesłać na adres Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6  58-506 Jelenia Góra do dnia 18.06.2024 r.  do godz. 1000.

W razie nadania przesyłki pocztą lub za pośrednictwem innego operatora  decyduje data faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Formularze ofertowe można pobrać w Dziale Kadr lub ze strony internetowej https://pogotowiejg.pl/
w zakładce kariera/konkurs ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 18.06.2024 r. o godz. 1100

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Regulamin konkursu 06.2024

Lekarz wzór umowy

Lekarz zał. 1 do regulaminu konkursu

Lekarz zał. 5 oferta

Lekarz zał. 9 do regulaminu konkursu deklaracja

Motoambulans wzór umowy ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu kat A

Motoambulans zał. 4 do regulaminu konkursu ratownik medyczny do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu kat A

Motoambulans zał. 8 oferta ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu kat A

Motoambulans zał. 10 do regulaminu konkursu deklaracja

Ratownik kierowca wzór umowy

Ratownik kierowca zał. 3 do regulaminu konkursu

Ratownik kierowca zał.7 oferta

Ratownik kierowca zał. 10 do regulaminu konkursu deklaracja

Ratownik medyczny wzór umowy

Ratownik medyczny zał. 2 do regulaminu konkursu

Ratownik medyczny zał. 6 oferta

Ratownik medyczny zał. 10 do regulaminu konkursu deklaracja

Zobacz również

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa

Starosta Karkonoski zaprasza na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa w dniach 21 lipca 2024 w godzinach 12:00 – 16:00 Wieża Książęca w...

EKOMOBILIZACJA

Zachęcamy do wzięcia udziału w super-dobrej sprawie i dołączenia do „EKOMOBILIZACJI”, której organizatorem jest Areszt Śledczy Jelenia Góra Elektroodpady można...

Rozstrzygnięcie konkursu na PLAKAT RATUNKOWY

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż laureatką konkursu na plakat Ratunkowy „DAJ SIĘ URATOWAĆ” została Pani Anna Maria Chouhan. Serdecznie...

Skip to content