Szukaj
Close this search box.

Ratownik, Pielęgniarka, Kierowca, Koordynator/ konkurs zamknięty

Dyrektor Pogotowia  Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zespół transportu medycznego) w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, wykonywanych przez :

  1. Ratownika medycznego spełniającego warunki ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych   (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2187 z późn.zm.);
  2. Pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii (nie jest wymagane wykształcenie
     wyższe), a także posiadająca  ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadające co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu
    ratunkowym;
  3. Kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 622 z późn. zm.) oraz posiadanie prawa jazdy kat. C;
  4. Koordynatora transportu medycznego preferowane wykształcenie medyczne lub wykonujących zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń tj. z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń tj. : Jelenia Góra – 138 039, Lwówek Śl. – 43 473, Kamienna Góra – 41 244, Lubań – 52 372.  Bolesławiec -90528 oraz Zgorzelec – 94205, a w szczególnych przypadkach również poza jego obszarem.

Czas  trwania umowy od dnia 01.06.2024 r. od godz. 700 do dnia 31.03.2034 r.                            

 Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6,w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej https://pogotowiejg.pl/ w zakładce kariera/konkurs ofert. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w zamkniętych kopertach z napisemKonkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze” lub przesłać na adres Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6  58-506 Jelenia Góra do dnia 30.04.2024 r.  do godz. 900.

W razie nadania przesyłki pocztą lub za pośrednictwem innego operatora  decyduje data faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Formularze ofertowe można pobrać w Dziale Kadr lub ze strony internetowej https://pogotowiejg.pl/
w zakładce kariera/konkurs ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 30.04.2024 r. o godz. 1000

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny

Dokumenty konkursowe:

Ogłoszenie Konkursu do Zespołu Transportu Medycznego 04.2024

Regulamin Konkursu Ofert 04.2024

Dokumenty dla Ratownika:

Wzór Umowy Ratownik Medyczny 04.2024

Zał. 1 do Regulaminu konkursu Ratownik Medyczny 04.2024

Zał. 3 do Regulaminu Ratownik Medyczny Deklaracja 04.2024

Oferta Ratownik Medyczny 04.2024

Dokumenty dla Pielęgniarek:

Wzór umowy Pielęgniarka 04.2024

Zał. 2 do Regulaminu konkursu szczegółowe warunki i kryteria oceny ofert dla Pielęgniarek 04.2024

Zał. 10 do Regulaminu konkursu Pielęgniarka Deklaracja 04.2024

Zał. 6 Oferta Pielęgniarka 04.2024

Dokumenty dla Kierowców:

Wzór umowy Kierowca 04.2024

Zał. 3 do Regulaminu konkursu Kierowca 04.2024

Zał. 11 do Regulaminu Konkursu Kierowca – Deklaracja 04.2024

Zał. 7 Oferta Kierowca 04.2024

Dokumenty dla Koordynatorów

Wzór umowy Koordynator TM 04.2024

Zał. 4 do Regulaminu konkursu Koordynator 04.2024

Zał. 8 Oferta Koordynator TM 04.2024

Zobacz również

Akademia Ratownictwa Obywatelskiego

Akademia Ratownictwa Obywatelskiego oficjalnie zainaugurowała we wtorek 14 maja 2024 swoją działalność Odpowiadając na potrzeby związane z szeroko pojętym ratownictwem...

Rozstrzygnięcie konkursu Ratownik, Pielęgniarka, Kierowca, Koordynator Transportu Medycznego

Rozstrzygnięcie konkursu – Ratownik, Pielęgniarka, Kierowca, Koordynator Transportu Medycznego

...

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych

12 maja swoje święto obchodzą Pielęgniarki i Położne! Z tej okazji życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów zawodowych i rodzinnych

...
Skip to content